Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori iskola honlapján!

Doktori Iskolánk 2008-ban alakult a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karám működő Biokémiai és Molekuláris Biológiai, Biofizikai és Sejtbiológiai, valamint Immunológiai Intézetek, továbbá a Humángenetika Tanszék vezető kutatóinak közreműködésével. Elszánt hivatásunk, hogy a tudomány iránt elkötelezett, kiváló kutatókat képezzünk a hozzánk tartozó területeken. Kérjük, hogy tájékozódjon munkánkkal kapcsolatban ezen az oldalon, és amennyiben tevékenységünk felkeltette érdeklődését, nyugodtan lépjen kapcsolatba az iskola vezetésével és oktatóival.
 

Dr. Tőzsér József        
a doktori iskola vezetője        
egyetemi tanár

 

 

A Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori iskola küldetésnyilatkozata

A Debreceni Egyetem Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori Iskolájának célja, hogy az Orvostudományi Doktori Tanács segítségével és az Általános Orvostudományi Kar támogatásával világszínvonalú doktori képzést és kutatási infrastruktúrát biztosítson az élettudományok sejt- és immunbiológiai területén. Célunk a PhD képzésben résztvevők számára a legújabb tudományos eredmények megismertetése, azok alkalmazásának és továbbfejlesztési képességének elérése. A résztvevők magas színvonalú publikációs tevékenységének biztosítása. A doktori iskola oktatói elkötelezettek, hogy a kimagasló színvonalú kutatómunkával és képzéssel hozzájáruljanak a magyar és nemzetközi tudomány fejlődéséhez valamint a hazai gazdasági szereplő partnereink kutatás-fejlesztési képességeihez.

A Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori iskola jövőképe

A doktori iskola angol nyelvű képzési programjában részt vevő hallgatók száma várhatóan dinamikusan nőni fog, ehhez alkalmazkodva további lépéseket tervezünk a nemzetköziesedés irányába. Hosszabb távon a képzés meghatározó nyelve az angol lesz, folyamatosan bővíteni tervezzük az angol nyelven indított kurzusok számát és törekszünk az éves beszámolók angol nyelvű teljesítésére is. A szakterületi képzés jelentős forrásigénye miatt célunk az ipari partnereink bevonása a képzésbe illetve a képzés finanszírozásába is. Célunk egy olyan doktori iskolai program kialakítása mely bármely külföldi intézmény hasonló jellegű doktori iskolájával minden szempontból versenyképes feltételeket tud nyújtani.

A Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori iskola minőségbiztosítási célkitűzései

A Doktori Iskola folyamatosan teljesíti a Debreceni Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács által kitűzött minőségbiztosítási célfeladatokat. A minőségértékelési rendszernek megfelelően biztosítjuk a PhD képzés és tudományos munka kiváló minőségét.  A doktori képzés célja, hogy a doktoranduszok a magas szintű tudományos munka folytatása érdekében képesek legyenek primer és szekunder kutatások tervezésére, kivitelezésére és a szakirodalom elemző, szintetizáló jellegű feldolgozására. További elvárás a tudományos módszertani alkalmazások elsajátítása és felhasználása a kutatómunka során. A doktorandusznak e készségeket és képességeket a disszertáció elkészítésével és megvédésével kell bizonyítania.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 27. 14:46